In 10 jaar 28 duizend bedrijven met personeel failliet

In totaal gingen tussen 2007 en 2017 bijna 50 duizend bedrijven op de fles, waarvan er dus bijna 28 duizend mensen in dienst hadden. Sommige bedrijven bestonden uit meerdere bedrijfsonderdelen die allemaal failliet gingen, waardoor het aantal uitgesproken faillissementen met bijna 67 duizend hoger ligt. De dieptepunten lagen in de crisisjaren 2009 en 2013. In beide jaren raakten ongeveer 60 duizend…

Wijziging macronorm voor de baten bedrijfskapitaal Bbz

Met de invoering van de normbatenregeling in 2013 is beoogd een (extra) financiële prikkel in te bouwen met als doel:

         1.  Een beter kredietbeheer door gemeenten

         2.  Meer selectiviteit bij het verstrekken van leningen.

Inmiddels is uit onderzoek bij gemeenten gebleken dat de normbatenregeling hierop maar beperkt invloed heeft. Voor de Staatssecretaris van…

Geldboek voor Ondernemers 2018

Het boek helpt (ook startende) ondernemers beter gefundeerde keuzes te maken in financiële kwesties en biedt informatie over bijvoorbeeld verschillende vormen van financieren, belastingen, administratie, oplossingen voor problemen met geld, inkomensondersteunende maatregelen, pensioenen en verzekeren.

De Kamer van Koophandel (KvK) verwacht meer dan een kwart miljoen downloads van dit gratis…

Hoogste aantal starters en stoppers in één kwartaal sinds vijf jaar

De groei van het aantal starters komt vooral door startende fulltime zzp’ers: dertien procent meer dan in het eerste kwartaal van vorig jaar, oftewel ruim 4.000 meer. In totaal werden 57.635 nieuwe ondernemingen in het eerste kwartaal van 2018 ingeschreven.

Er stopten ook vier procent meer ondernemers dan in eerste kwartaal van 2017. In totaal werden 40.052 ondernemingen in het eerste kwartaal…