Omzet groothandel stagneert

De omzetgroei in de groothandel stagneerde in het eerste kwartaal van 2016 met een kleine plus van 0,2 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2015. De omzet van de groothandel werd onder meer gedrukt door de lage prijzen in de grondstoffenmarkt van onder andere olie, erts, schroot en staal. Er gingen minder bedrijven failliet dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen kwam uit op 149. Wel waren er in het afgelopen kwartaal voor het eerst in jaren meer stoppers dan starters. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Groothandel.

Helft aspirant-ondernemers wil starten als parttimer

Meer dan helft van de aspirant-ondernemers (52%) wil starten als parttimer, een deel van hen (29%) streeft daarna wel naar een fulltime bestaan als ondernemer. Belangrijkste reden om parttime te starten is het behoud van een baan en de financiële zekerheid die daar bij hoort (43%). Het klassieke beeld van de fulltime starter is voor aanstaande ondernemers vaak niet meer aan de orde zijn. Ze kiezen vooral een nieuwe levensstijl, veelal in het begin met behoud van bestaande zekerheden. Dat blijkt uit het onderzoek Ondernemerschap: een persoonlijke keuze.

Aantal starters is in het eerste kwartaal met 8% toegenomen

Het aantal starters is in het eerste kwartaal met 8% toegenomen. De grootste stijging deed zich voor in de transportsector, waar de aanwas van zelfstandige taxichauffeurs bijna vervijfvoudigde. Noord-Holland heeft met 203 starters per 10.000 personen de hoogste startersquote in Nederland. Vrijwel alle provincies zijn ondernemender dan vijf jaar geleden, met uitzondering van Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De ontwikkeling van het aantal starters in 2016 is nog onduidelijk als gevolg van de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Als bedrijven door de nieuwe wet minder zzp’ers inhuren, zal dit ook zijn weerslag hebben op het aantal starters.Dit meldt de ING in het Vooruitzicht Starters.