Meting digitale dienstverlening Bbz en Ioaz bij gemeenten

De Overheid beloofde in 2012 dat burgers en ondernemers binnen vijf jaar digitaal zaken konden doen met de Overheid. Voor ondernemers, die bijstand nodig hebben, is dit bij slechts één op de drie gemeenten gerealiseerd. Voor burgers is dat bij 94% van de gemeenten beschikbaar. Hiermee schiet de huidige praktijk voor zelfstandige ondernemers duidelijk tekort en de overheid zal grote stappen moeten maken om te voldoen aan haar belofte uit 2012.

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, de Hogeschool van Amsterdam en Stichting ONL voor Ondernemers brachten de digitale dienstverlening rond de Bbz-regeling bij alle 380 gemeenten in kaart. Veel van die gemeenten werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Bij 228 gemeenten is er uitsluitend digitale informatie te vinden en kan er geen digitale aanvraag worden gedaan. Bij 27 gemeenten ontbrak zelfs elke vorm van digitale informatie over deze wettelijke regeling. 125 gemeenten voldeden volledig aan hedendaagse verwachtingen. Ondernemers kunnen bij deze gemeenten informatie vinden en een digitale aanvraag Bbz starten.

Figuur 1: Volwassenheid van digitale Bbz-dienstverlening door gemeenten (IMK, 2018)
(tussen haakjes het aantal gemeenten in een categorie)

Ruim 872.000 huishoudens zijn primair afhankelijk van ondernemersinkomen en het belang van een goed functionerend sociaal vangnet is groot. Hans Biesheuvel, voorzitter van Stichting ONL voor Ondernemers, benadrukt dat “de betekenis van zelfstandige ondernemers voor de samenleving steeds groter wordt en dat zij het verdienen om beter bediend te worden door gemeenten”.

“Wij zien dat bij veel gemeenten sociale regelingen voor ondernemers tussen wal en schip vallen”, zegt Han Dieperink, directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, “Sociale Zaken heeft in veel gemeenten maar beperkte affiniteit met zelfstandigen en voor Economische Zaken geldt dat de regelingen niet onder hun verantwoordelijkheid valt”.

Ingrid Wakkee, Lector Entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam, geeft aan dat adequate digitale dienstverlening aan ondernemers-in-zwaar-weer bijdraagt aan de overlevingskansen: “Snelheid van handelen is cruciaal bij problemen, want anders kan er snel een onomkeerbare situatie ontstaan.”

Op 1 oktober 2018 zijn de resultaten van het onderzoek aangeboden aan Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door Hans Biesheuvel van de ondernemersorganisatie ONL tijdens een werkbezoek over Bbz-dienstverlening in de gemeente Meierijstad.

Download

Het rapport is beschikbaar als pdf-bestand: Meting Aanbod Gemeentelijke Digitale Dienstverlening aan ondernemers in zwaar weer – rapport 05-10-2018

Scores per gemeente

In onderstaand overzicht zijn de scores per gemeente terug te vinden:

 

Over het IMK
Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) onderzoekt jaarlijks duizenden ondernemingen met problemen en biedt oplossingen om duurzame financiële zelfstandigheid te borgen. Het IMK is initiatiefnemer van Stichting 155-Help-een-Bedrijf, het nationale hulploket voor ondernemers. Het IMK beschikt over regionale teams met branche-specifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap en ondernemingsfinanciering. Meer dan 50.000 ondernemers in Nederland werden met succes begeleid door het IMK. Meer informatie: www.imk.nl en www.155.nl.

Over het Lectoraat Entrepreneurship van de Hogeschool van Amsterdam
Binnen het lectoraat wordt praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar actuele vraagstukken op het gebied van ondernemerschap. Thema’s als collaborative entrepreneurship, entrepreneurship education, female entrepreneurship en entrepreneurial failure and recovery staan hierbij centraal. Inzichten uit onderzoek dat samen met het werkveld en het onderwijs wordt vormgegeven, worden vertaald naar interventiemodellen en instrumenten ter ondersteuning van student- en mkb-ondernemers, ondernemersadviseurs en beleidsmakers op het gebied van ondernemerschap.

Over Stichting ONL voor Ondernemers
ONL voor Ondernemers profileert zichzelf als belangenvertegenwoordiger van de Nederlandse ondernemer. Vóór en door ondernemers wordt de agenda van deze stichting bepaald en wordt hier uitvoering aan gegeven. Ondernemers kunnen zich bij ONL als participant of als ‘vriend van’ aansluiten om zo de draagkracht en daadkracht van de organisatie te vergroten. Meer informatie is te vinden op www.onl.nl.

Het bericht Meting digitale dienstverlening Bbz en Ioaz bij gemeenten verscheen eerst op IMK.

Overzicht indicatieve normbaten 2018 Bbz (informatie voor gemeenten)

Binnen de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zijn de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal genormeerd. Het normbatenpercentage is voor 2018 vastgesteld op 91,4% (Staatscourant 2017, nr. 71482). In het overzicht beschikbaar op de de website van de Rijksoverheid is per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2018 berekend.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/26/overzicht-indicatieve-normbaten-2018-bbz—informatie-voor-gemeenten

Het bericht Overzicht indicatieve normbaten 2018 Bbz (informatie voor gemeenten) verscheen eerst op IMK.

Aantal starters naar record van 150.000

Het aantal starters lag over de eerste acht maanden van 2018 met 15% fors hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2018 de 150.000 nadert en daarmee opnieuw een recordhoogte bereikt. Door digitalisering en structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt, zoals een hogere pensioenleeftijd en behoefte aan flexibiliteit, blijft het aantal starters ook de komende jaren hoog.

Meer starters door aantrekkelijk economisch klimaat
In de eerste acht maanden van het jaar zijn er bijna 104.000 nieuwe ondernemers gestart. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het huidige economische klimaat is dan ook op alle fronten aantrekkelijk voor startende ondernemers:

  1. De economische groei houdt aan.
  2. Dankzij online platformen als Uber, Werkspot en Deliveroo kunnen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten komen.
  3. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe voor bepaalde beroepsgroepen (ICT, Zorg, Transport, Bouw) waardoor het lucratief kan zijn om als zzp’er aan de slag te gaan.

Explosieve groei in bouw en transport
Vooral in de transport & logistiek en de bouw is het aantal starters in de eerste acht maanden van het jaar explosief gestegen, met respectievelijk 42% en 40%. De bouw profiteert nog altijd van een sterke woningmarkt en de daaruit voortkomende vraag naar verbouwingen. In de transport & logistiek zorgen vergrijzing, economische groei en een lage instroom van jongeren voor een grote vraag naar zelfstandige chauffeurs voor de binnenlandse markt. Daarnaast is er een groeiende vraag naar zelfstandige pakketbezorgers doordat consumenten steeds vaker online aankopen doen.

Aantal starters in 2018 naar nieuw hoogtepunt
Gezien de sterke stijging van het aantal starters tot nu toe dit jaar, in combinatie met het aanhoudend gunstige economische klimaat, verwacht het ING Economisch Bureau dat het aantal starters in 2018 met circa 10% groeit. Daarmee nadert het aantal starters dit jaar de 150.000, wat opnieuw een recordhoogte is.

In tien jaar tijd is de animo voor het ondernemerschap toegenomen. In 2009 was 1,2% van de totale beroepsbevolking starter, in 2018 is dit naar verwachting 1,7%. Katinka Jongkind, econoom mkb bij het ING Economisch Bureau: ‘Dit komt onder meer door structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt, zoals een hogere pensioenleeftijd en meer behoefte aan flexibilisering. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en verdienmodellen spelen een rol. Door digitalisering wordt het bijvoorbeeld voor zelfstandigen steeds eenvoudiger om via online platformen opdrachten te vinden of diensten aan te bieden. De verwachting is dat het aantal starters ook de komende jaren hoog zal zijn.’

Bron: ING

 

Het bericht Aantal starters naar record van 150.000 verscheen eerst op IMK.