30 miljoen voor een digibieb, ik snap het niet meer…

Een landelijke openbare bibliotheek voor het lenen van e-books. Dat is het nieuwe strijdplan voor de openbare bibliotheken. Althans volgens staatssecretaris Zijlstra. Het is goedkoper en efficiënter om een landelijke digibieb op te zetten dan alle bibliotheken afzonderlijk een site te laten opzetten en beheren.

Dachten de waterschappen dat ook niet?

Volgens Zijlstra hebben vooral kleine gemeenten moeite de digitalisering bij te benen. Hij verwacht dat steeds meer mensen e-books gaan lezen. Hoe zo dat dan? Zijn e-books vanzelf interessanter dan gewone boeken? Natuurlijk, ze kunnen multi-mediaal zijn. Maar dan nog? Het kabinet steekt in ieder geval 15 miljoen euro in deze digibieb. Uit het Gemeentefonds komt nog eens 15 miljoen.

30 miljoen voor een website met e-books… Is dat om de landelijk direct de rechten af te kopen ofzo? Een website met een ouderwetse uitleen-module of zoals dat tegenwoordig heel modern heet: een DRM-oplossing, hoeft toch geen 30 miljoen te kosten?!? Of ben ik nu gek aan het worden….

De Droomkast in Amsterdam is de winnaar geworden van de IMK-award

De Droomkast in Amsterdam is de winnaar geworden van de IMK-award. Deze onderscheiding is dit jaar voor het eerst uitgereikt aan de ondernemer, die er het beste in slaagt een succes te maken van een bijzonder concept, waarbij is aangetoond dat er op de meest effectieve manier met publieke middelen is omgegaan. Een goed voorbeeld van de verbinding tussen ondernemerschap en Overheid. Passie voor ondernemerschap, toekomstgerichtheid, flexibiliteit en succesvol ondernemerschap in de regio stonden hierbij centraal.

Meer informatie op: www.imk.nl/de-droomkast-wint-imk-award