Category Archives: aggregated

Verzamelbrief 2015-2: Toegang schuldhulpverlening; jongeren en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de eerste verzamelbrief van 2015 is onder andere aandacht voorde taaleis voor bijstandsgerechtigden en de bescherming pensioenopbouw in derde pijler voor vermogenstoets in de bijstand. Voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk is hieronder deze selectie van de voor de ondernemersregelingen relevante informatie uit deze verzamelbrief beschikbaar. De complete verzamelbrieven zijn allen ook toegankelijk via het Gemeenteloket SZW.

Verzamelbrief 2015-2: Toegang schuldhulpverlening; jongeren en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

20. Toegang schuldhulpverlening; jongeren en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Regelmatig verschijnen berichten in de media waaruit blijkt dat er onduidelijkheid bestaat hoe de toegang tot de schuldhulpverlening (wettelijk) is geregeld. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werkt vanuit een brede toegang tot de schuldhulpverlening. Zij ontzegt de toegang tot…

COEN: Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016

Ondernemers hebben positieve verwachtingen voor 2016. Voor het eerst in vijf jaar zijn er meer bedrijven die een groei van de werkgelegenheid bij hun bedrijf verwachten dan die een krimp voorzien. Daarnaast voorzien ze meer omzet, meer investeringen en meer export. Ook het ondernemersvertrouwen is in het vierde kwartaal ondanks een kleine afname positief. Dit maken CBS, EIB, KvK, MKB-Nederland en VNO-NCW bekend.