Category Archives: aggregated

Overzicht indicatieve normbaten 2016 Bbz

Om voor gemeenten een stimulans te creëren om beter kredietbeheer te voeren en selectiviteit bij het verstrekken van leningen te stimuleren, zijn met ingang van het jaar 2013 de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Voor het kalenderjaar 2016 is de norm bepaald op 63,3%. Ook is een nieuw indicatief overzicht beschikbaar gekomen.

Ondernemers vol vertrouwen over de toekomst

Vol vertrouwen zijn ondernemers aan het vierde kwartaal van 2016 begonnen. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, kwam uit op 9,2. Daarmee ligt de indicator niet alleen 1,3 punt hoger dan in het derde kwartaal, maar ook ruimschoots boven het gemiddelde sinds de start van de metingen in 2008. Dat blijkt uit de COEN-enquête van MKB-Nederland, VNO-NCW, het CBS, de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw.

Haagse economie begint inhaalslag

De Haagse economie zet in 2016 een nieuwe stap richting herstel. Naar verwachting groeit de economie met 2,3%, wat beduidend hoger ligt dan landelijk. Ook in 2017 blijft de groei met 2% bovengemiddeld. Economisch heeft Den Haag een achterstand opgelopen en er is dus iets goed te maken. Bijna 10 jaar na intrede van de economische crisis bereikt de regionale economie weer dezelfde omvang als in 2008, al geldt dat door de groei van de stad per inwoner nog niet. Aldus de ING in de Regiovisie Den Haag.

Vervoerders en logistiek dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal

Vervoerders en logistiek dienstverleners blikken overwegend positief terug op het derde kwartaal van 2016. Ze gaan met vertrouwen het vierde kwartaal in, mede dankzij een goed gevulde orderportefeuille. Zorgpunt blijft het prijsniveau. Dit blijkt uit de jongste editie van de TLN-conjunctuurenquête, een kwartaalonderzoek naar het sentiment onder ondernemers in de transport- en logistieksector.