Zelfstandigen profiteren eerder en sterker van de economische groei

Economische groei en krapte arbeidsmarkt stuwen beloningen

Nu de economische groei aanhoudt, wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Zo loopt het aandeel bedrijven dat personeelstekorten als belemmering ziet op. Bovendien is het aantal werklozen dat per vacature beschikbaar is gedaald van ruim zeven in 2014 naar minder dan twee. De krapte zorgt voor sterke groei van de beloningen,…

Recordaantal starters in eerste halfjaar 2018, relatief veel ondernemingen stoppen

Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) neemt met 85.021 toe. Daartegenover staan ook 47.865 stoppende zzp’ers (inclusief parttimers). Het mkb blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628 ondernemingen. Dit halfjaarlijkse groeipercentage van het aantal ondernemingen is niet…