Handreiking Veiligheid op de markt

Gemeenten vullen de regels over veiligheid op de markt min of meer naar eigen inzicht in. Ambulante handelaren die in verschillende gemeenten op een markt staan, worden daardoor geconfronteerd met uiteenlopende regels. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft samen met de … Lees verder

Jurisprudentie Bbz

De hier opgenomen jurisprudentie kan worden gebruikt als hulpmiddel bij de advisering en toepassing van wet- en regelgeving. Onderstaand overzicht bevat een selectie van uitspraken. De jurisprudentie is gerangschikt op artikelnummer. Subnummering en rubricering is gebruikt om onderscheid te maken … Lees verder