All posts by antoinne at imk.nl

Omzet industrie daalt in 2014 voor derde jaar op rij door lage olieprijs

In 2014 daalde de omzet van de industrie licht met 0,5 procent. Dit is het derde jaar op rij dat de industriële omzet afneemt. De omzet daalt onder andere doordat de oliegerelateerde branches binnen de industrie hun producten tegen lagere prijzen verkochten. De binnenlandse omzet bereikte in het vierde kwartaal met een omzetdaling van ruim 7,5 procent het laagste punt sinds 2010. De buitenlandse omzet bleef in 2014 wel redelijk op peil. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Transportsector: Positieve sentiment zet door

De transportsector zit weer in de lift. Dat blijkt uit het laatste conjunctuuronderzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) inzake het vierde kwartaal 2014. De toenemende bedrijvigheid, een kleine groei van het personeelsbestand en lichte omzetgroei in het afgelopen jaar duiden op positieve ontwikkelingen binnen de transportsector. Maar naast deze ontwikkelingen vormen de prijzen, wat ondernemers betreft, een sterk minpunt. Met name prijzen voor transportactiviteiten zijn nog altijd 'onder de maat', aldus de leden van Transport en Logistiek Nederland.

KvK Bedrijvendynamiek januari 2015: Meer starters en minder faillietverklaringen in januari 2015, economisch herstel zet door

Er zijn meer starters en minder faillietverklaringen in januari 2015 ten opzichte van januari 2014. Hiermee zet de trend van economisch herstel die in 2014 zichtbaar werd door. In de afgelopen maand is met name het aantal zzp’ers in de zorg fors gegroeid: met bijna 80%. Het aantal faillietverklaringen daalt met 26% van 692 januari 2014 naar 513 in januari 2015. In de detailhandel is echter nog sprake van een stijging. Ruim 29% van alle faillietverklaringen trof de detailhandel: 148 bedrijven gingen over de kop tegen 112 in januari vorig jaar. Dat is ruim 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek van januari 2015.

Gestage groei in alle marktsectoren

In het vandaag verschenen Kwartaalbericht Sectoren, meldt ING een gestage groei in alle marktsectoren. De gemiddelde groei is echter gematigd. In de industrie zijn het vooral de machine- en transportmiddelenindustrie die het goed doen. De volumes in de detailhandel groeien door een stijgende koopkracht, al staan de prijzen onder druk. De aantrekkende binnenlandse vraag zorgt ook voor grotere vrachtvolumes in de transportsector. Alleen de zorgsector krimpt in 2015 door een steeds grotere focus op kostenbeheersing.