Positieve ontwikkelingen in de bouw houden aan

De ontwikkelingen in de bouw waren ook in het derde kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Zowel de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen als de grond-, water- en wegenbouw behaalden meer omzet. Daarnaast gingen er minder bouwbedrijven failliet in het derde kwartaal en hebben bouwondernemers positieve verwachtingen voor 2016. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Bouw.

Verzamelbrief 2015-2: Toegang schuldhulpverlening; jongeren en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

20. Toegang schuldhulpverlening; jongeren en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Regelmatig verschijnen berichten in de media waaruit blijkt dat er onduidelijkheid bestaat hoe de toegang tot de schuldhulpverlening (wettelijk) is geregeld. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening werkt vanuit een brede toegang tot de schuldhulpverlening. Zij ontzegt de toegang tot…

Verzamelbrief 2015-2: Toegang schuldhulpverlening; jongeren en zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de eerste verzamelbrief van 2015 is onder andere aandacht voorde taaleis voor bijstandsgerechtigden en de bescherming pensioenopbouw in derde pijler voor vermogenstoets in de bijstand. Voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk is hieronder deze selectie van de voor de ondernemersregelingen relevante informatie uit deze verzamelbrief beschikbaar. De complete verzamelbrieven zijn allen ook toegankelijk via het Gemeenteloket SZW.