Autosector nagenoeg terug op omzetniveau 2008

In alle kwartalen van 2017 was de omzet hoger. Ook in het vierde kwartaal van 2017 nam de omzet toe, bijna 1 procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze omzetstijging was echter lager dan in de eerdere kwartalen van 2017.

De personenautobranche en de importeurs van nieuwe personenauto’s boekten de grootste omzetgroei. In deze branches was de omzet over 2017 respectievelijk 7 procent en…

Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector

De omzet van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw, waar het bouwen van woningen en gebouwen onder valt, groeide het sterkst in 2017, met 9,8 procent vergeleken met een jaar eerder. Ondanks deze sterke omzetgroei ligt het omzetniveau van bedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw nog 10 procent onder het niveau van 2008.

Bedrijven in de gespecialiseerde bouw hadden in 2017 een…

Industriële omzet stijgt in vierde kwartaal opnieuw

Net als in het tweede en derde kwartaal van 2017 kwam de buitenlandse omzetgroei hoger uit dan de binnenlandse. De industriële omzet die Nederlandse producenten in het buitenland behaalden lag 9,0 procent hoger, terwijl de omzet binnen Nederland met 2,6 procent toenam. De afzetprijzen in de industrie stegen in het vierde kwartaal met 3,8 procent. Over heel 2017 nam de omzet met 7,5 procent toe ten…