Gegevensuitwisseling bij het levensvatbaarheidsonderzoek en de nieuwe Europese privacywetgeving

Hierin wordt benadrukt dat tijdige afspraken en maatregelen nodig zijn tussen gemeenten en organisaties met wie persoonsgegevens worden uitgewisseld, zoals het IMK. Iedere gemeente moet zich in de aanloop naar 25 mei 2018 gedegen voorbereiden op de AVG en zeer waarschijnlijk zijn die voorbereidingen ook al in volle gang. Dit geldt ook voor het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het is een…

Expertbijeenkomsten Bbz

Hoewel de aanmeldtermijn voor het bijwonen van deze bijeenkomst inmiddels verstreken is, geven wij in onderstaand overzicht korte beschrijvingen van de themabijeenkomsten. Zodra er meer nieuws is over de uitkomsten van deze bijeenkomsten zullen wij dit hier en in onze nieuwsbrief melden.

Regionale uitvoering, of stel dat je een Bbz van ‘scratch’ zou kunnen opzetten
Het…

Record aantal starters in 2017

 

In de eerste negen maanden van het jaar zijn 101.600 mensen een bedrijf gestart, bijna 2% meer ten opzichte van dezelfde periode in 2016 (100.000). Het overgrote deel van de starters (circa 80%) bestaat uit zzp'ers. De bouw laat met 16% meer starters de grootste stijging zien. De sterke groei van de woningmarkt en de daaruit voortkomende vraag naar verbouwingen trekt veel nieuwe zelfstandige…