informatio.nl

antoinne sterk (aggregated)

Month: May 2017 Page 1 of 2

Voor Heleen († 16-05-2017)

Jij deed, ik reed.
Ik bedacht, maar jij bracht.
Ik wist wel wat, maar alleen jij wist hoe.
Soms kon ik het best zelf, maar nooit zonder “joe”.

Onderzoeksrapport Normbatenregeling Bbz

De in het onderzoek betrokken gemeenten signaleren niet of nauwelijks dat de normbatenregeling van invloed is geweest op de ontwikkeling van hun Bbz-baten. De resultaten van het onderzoek duiden er verder op dat de normbatenregeling maar beperkt invloed heeft gehad op de Bbz-kredietverlening. Gemeenten zijn verdeeld over de beoordeling van de normbatenregeling. Uit het onderzoek blijkt dat circa…

Black-tailed godwit (Limosa limosa) crossing the road

Ondernemersvertrouwen voor derde kwartaal op rij gestegen

Het ondernemersvertrouwen in het gehele bedrijfsleven is met 15,5 licht hoger dan in het MKB. Het ondernemersvertrouwen in het kleinbedrijf is met 14,4 iets lager dan in het gehele MKB.

Grootste toename vertrouwen in de bouw

MKB-ondernemers in de bouwsector zijn koploper wat betreft het ondernemersvertrouwen. Met een ondernemersvertrouwen van 30,0 zijn zij ook een…

Number 5 (West Undercliff Promenade, Bournemouth England)

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén