COEN: Ondernemers beginnen positief aan 2016

Ondernemend Nederland begint positief gestemd aan het nieuwe jaar. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het eerste kwartaal toegenomen tot ruim 9, het hoogste niveau in vierenhalf jaar. Vooral onder dienstverleners en bouwers nam het vertrouwen sterk toe. Dit melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW.

2015 beter jaar voor transportsector

Ondernemers in de transportsector zijn overwegend positief over het afgelopen jaar. Het herstel dat in 2014 werd ingezet zet zich voorzichtig door. Dit concludeert Transport en Logistiek Nederland (TLN) op basis van haar conjunctuurenquête.