Groei groothandel in 2016 heeft brede basis

De omzet in de groothandel leeft na vier jaar krimp in 2016 weer op (+4%).  De omzetgroei is het sterkst in de ICT- en bouwmaterialengroothandel en nihil in de groothandel in grondstoffen. Het prijsherstel voor de groothandel als geheel blijft minimaal vanwege de lage olieprijzen en de sterke vertegenwoordiging van deze sector. In 2015 lijdt de groothandel in olie en steenkool naar verwachting een omzetverlies van 25%.Sinds 2011 bedraagt het omzetverlies al 60%. Aldus de ING in het Vooruitzicht Groothandel.

Wijziging Reïntegratieregeling in verband met indexering starterskrediet/borgtocht 2016

Dit percentage bedraagt 0,44% voor het jaar 2016 hetgeen heeft geleid tot een verhoging van het bedrag van €35.393,- naar €35.549. Dit gewijzigde bedrag wordt bekendgemaakt namens de Staatssecretaris op grond van artikel 15, vijfde lid, van het Reïntegratiebesluit.

Bron: Staatscourant 2015, 43979

Dit percentage bedraagt 0,44% voor het jaar 2016 hetgeen heeft geleid tot een verhoging

Wijziging Reïntegratieregeling in verband met indexering starterskrediet/borgtocht 2016

Op grond van artikel 15, eerste lid, van het Reïntegratiebesluit, kan aan gedeeltelijk arbeidsgeschikten die willen re-integreren als zelfstandige, een lening of borgtocht worden verstrekt tot ten hoogste een bij ministeriële regeling vast te stellen bedrag. Dit bedrag is vastgesteld in artikel 3 van de Reïntegratieregeling en wordt jaarlijks, op grond van het vijfde lid van artikel 15, gewijzigd aan de hand van het percentage waarmee het afgeleide prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over de maand oktober daaraan voorafgaand afwijkt van het prijsindexcijfer waarop de laatste vaststelling van het bedrag is gebaseerd.

Detailhandel boekt sterkste stijging kwartaalomzet in zeven jaar

De detailhandel heeft in het derde kwartaal 2 procent meer omzet geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is de hoogste omzetstijging sinds het uitbreken van de crisis in het derde kwartaal van 2008, zeven jaar geleden. Vooral woonwinkels, drogisterijen en parfumeriezaken zagen hun omzet toenemen. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Detailhandel.