Verzamelbrief 2015-1: taaleis en bescherming pensioenopbouw in derde pijler

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de eerste verzamelbrief van 2015 is onder andere aandacht voorde taaleis voor bijstandsgerechtigden en de bescherming pensioenopbouw in derde pijler voor vermogenstoets in de bijstand. Voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk is hieronder deze selectie van de voor de ondernemersregelingen relevante informatie uit deze verzamelbrief beschikbaar. De complete verzamelbrieven zijn allen ook toegankelijk via het Gemeenteloket SZW.

Omzet bouw blijft groeien, vertrouwen neemt toe

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de bouw met ruim 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het tweede kwartaal op rij van groei. Vooral kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) zagen hun omzet fors stijgen. De omzet van grotere bedrijven steeg ook, maar minder hard. Verder nam het ondernemersvertrouwen in de bouw toe. Andere indicatoren bevestigen deze opleving: zo is de waarde van afgegeven bouwvergunningen gestegen en worden er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. Aldus het CBS in de Kwartaalmonitor Bouw.

Bescheiden omzetgroei horeca eerste kwartaal 2015

In het eerste kwartaal van 2015 hebben hotels, restaurants, snackbars en cafés 0,3 procent meer omgezet dan in het voorgaande kwartaal. Het volume, het aantal consumpties en overnachtingen, nam met 0,2 procent toe. Dit was voor de horeca de laagste groei in bijna twee jaar tijd. In 2014 groeide de omzet met gemiddeld 1,5 procent per kwartaal. Dit heeft CBS bekend gemaakt.