CBS: Meer omzet voor horeca in eerste kwartaal 2015

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de horeca, inclusief verblijfsrecreatie, kantines en catering, met 3,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het zevende kwartaal op rij met groei. 2015 begint hiermee positief voor de horeca. Ook andere indicatoren wijzen op verder herstel van de horeca. Het ondernemersvertrouwen bleef positief en nam zelfs iets toe, de werkgelegenheid trok verder aan en het aantal faillissementen was lager dan een kwartaal eerder. Dit maakt CBS bekend in de Kwartaalmonitor horeca.

Zakelijke dienstverleners behalen meer omzet

In het eerste kwartaal van 2015 nam de omzet van de zakelijke dienstverleners met 5,9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei was sterker dan in de voorgaande vijf kwartalen waarin de omzet met gemiddeld 3,3 procent toenam.

Zakelijke dienstverleners behalen meer omzet

In het eerste kwartaal van 2015 nam de omzet van de zakelijke dienstverleners met 5,9 procent toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei was sterker dan in de voorgaande vijf kwartalen waarin de omzet met gemiddeld 3,3 procent toenam.

Monitor auto- en motorbranche: Geringe omzetgroei eerste kwartaal

Na drie kwartalen van krimp is de omzet van de auto- en motorbranche in het eerste kwartaal van 2015 gestegen. Vooral de omzetten van de bedrijfsauto- en motorbranche namen flink toe. Ook de verkopen in de personenautobranche en de handel in autoonderdelen gaan omhoog. De importeurs van nieuwe personenauto’s en de autoservicebedrijven hebben het nog moeilijk. Zij zagen hun omzet in het eerste kwartaal dalen in vergelijking met het eerste kwartaal 2014.

Verzamelbrief 2015-1: taaleis en bescherming pensioenopbouw in derde pijler

17. Eerste Kamer stemt in met taaleis voor bijstandsgerechtigden

Bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal niet beheersen moeten zich inspannen om de taal in elk geval op een basisniveau onder de knie te krijgen. De Eerste Kamer heeft op 17 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel deze taaleis op te nemen in de Participatiewet. Het voornemen is om de Wet taaleis WWB…