Herstel vertrouwen agrosector

In de sectoren akkerbouw, glastuinbouw en melkvee zijn zowel de stemming over de huidige situatie op het bedrijf als het vertrouwen dat ondernemers hebben op de middellange termijn toegenomen. Voor pluimvee en opengrondstuinbouw is de stemming nog niet verbeterd, maar is het vertrouwen in de lange termijn wel gestegen. Voor de varkenshouderij geldt juist het omgekeerde. Dit blijkt uit de Agro Vertrouwensindex.

Minder starters in 2015

In het eerste kwartaal 2015 waren er 6% minder starters ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Alleen in de bouw en industrie nam het aantal starters toe, in de overige sectoren was sprake van een daling. In Groningen en Overijssel was de daling van het aantal starters met 13% het grootst. De verwachting is dat het aantal starters dit jaar afneemt. Het aantrekken van de arbeidsmarkt vermindert de noodzaak tot gedwongen ondernemerschap. Dit blijkt uit het laatst Kwartaalbericht Starters van de ING.