Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand, wetsvoorstel naar RvS

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets.Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat. Gemeenten zijn eind vorig jaar verzocht om al in 2015 hiermee rekening te houden. Daarvoor is €41 miljoen vrijgemaakt.

Economie provincie Utrecht komt op stoom

De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. ING Economisch Bureau verwacht dat de economie in 2015 en 2016 met meer dan 2% groeit. De werkloosheid loopt echter maar langzaam terug, maar bevindt zich in Utrecht op een relatief laag niveau. Herstel op de woningmarkt gaat verder. Utrecht is vanwege de innovatiekracht bovendien goed gepositioneerd om mee te gaan in een snel veranderende economie.

Steeds meer ondernemers in Nederland

In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in Nederland. De stijging wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een toename van de eenmanszaken. Deze ontwikkeling is al langer gaande. Sinds 2010 is het aantal kleine bedrijven (1 tot 50 werkzame personen) sterk toegenomen. Het aantal bedrijven in midden- (50–250) en grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) is juist afgenomen. Dat maakt het CBS vandaag bekend.

Kleine bouwbedrijven draaien recordomzet

Het ING Economisch Bureau verwacht dat in 2015 de groei van de bouwproductie doorzet. In 2014 groeide de bouwproductie met ruim 3%. Kleine bouwbedrijven draaiden eind 2014 zelfs al een recordomzet. Vooral de woningbouw profiteert van de aantrekkende woningmarkt. In de utiliteitsbouw is de groei nog beperkt. Bouwtoeleveranciers konden de afgelopen jaren de terugvallende binnenlandse omzet enigszins compenseren met export. Zo was de uitvoer van de bouw-materialenindustrie in 2014 20% hoger ten opzichte van 2010.