KvK Bedrijvendynamiek januari 2015: Meer starters en minder faillietverklaringen in januari 2015, economisch herstel zet door

Er zijn meer starters en minder faillietverklaringen in januari 2015 ten opzichte van januari 2014. Hiermee zet de trend van economisch herstel die in 2014 zichtbaar werd door. In de afgelopen maand is met name het aantal zzp’ers in de zorg fors gegroeid: met bijna 80%. Het aantal faillietverklaringen daalt met 26% van 692 januari 2014 naar 513 in januari 2015. In de detailhandel is echter nog sprake van een stijging. Ruim 29% van alle faillietverklaringen trof de detailhandel: 148 bedrijven gingen over de kop tegen 112 in januari vorig jaar. Dat is ruim 30% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek van januari 2015.

Gestage groei in alle marktsectoren

In het vandaag verschenen Kwartaalbericht Sectoren, meldt ING een gestage groei in alle marktsectoren. De gemiddelde groei is echter gematigd. In de industrie zijn het vooral de machine- en transportmiddelenindustrie die het goed doen. De volumes in de detailhandel groeien door een stijgende koopkracht, al staan de prijzen onder druk. De aantrekkende binnenlandse vraag zorgt ook voor grotere vrachtvolumes in de transportsector. Alleen de zorgsector krimpt in 2015 door een steeds grotere focus op kostenbeheersing.