Verzamelbrief 2014 – 3: Bescherming pensioenopbouw in derde pijler voor vermogenstoets in de bijstand

Periodiek verstuurt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zogenaamde Verzamelbrieven naar alle gemeenten in Nederland. In de derde verzamelbrief van 2014 is onder andere aandacht voor Bescherming pensioenopbouw in derde pijler voor vermogenstoets in de bijstand. Voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk is hieronder deze selectie van de voor de ondernemersregelingen relevante informatie uit deze verzamelbrief beschikbaar. De complete verzamelbrieven zijn allen ook toegankelijk via het Gemeenteloket SZW.