Kwartaalmonitor Auto- en motorbranche: Zware tijden voor garages

De omzet van de auto- en motorbranche is in het derde kwartaal van dit jaar met 0,4 procent gedaald vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Positieve ontwikkelingen waren er vooral bij de handel in vrachtwagens en de motorfietsenbranche. Hier steeg de omzet met respectievelijk 6 procent en 10 procent. De garagebedrijven leverden bijna 3 procent omzet in. Dit blijkt uit de Kwartaalmonitor autobranche van het CBS.

Ondernemers zakelijke dienstverlening optimistisch

In het derde kwartaal van 2014 hebben de zakelijke dienstverleners weer meer omzet behaald dan dezelfde periode een jaar eerder. De omzetgroei was met 4,1 procent groter dan in de eerste helft van 2014. De groei gold echter niet voor alle branches binnen de zakelijke dienstverlening. Zo daalde de omzet van markt- en opinieonderzoekers en accountants. Dit staat in de CBS Kwartaalmonitor Zakelijke dienstverlening over het derde kwartaal van 2014.

Uiteenlopende ontwikkelingen in deelsectoren zakelijke dienstverlening

Nu steeds meer afnemers herstellen, groeit de zakelijke dienstverlening in 2015 opnieuw. ING Economisch Bureau verwacht dat de verder aantrekkende economie voor de zakelijke diensten een groei in productievolume van 2% oplevert. Kennisintensieve dienstverleners blijven iets achter bij de overige dienstverleners, die meer van het bredere economische herstel profiteren.

Omzet transportsector zet stijgende lijn voort

De omzet van de totale transportsector steeg in het derde kwartaal van 2014 met 2,5 procent ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee stijgt deze omzet voor het vijfde kwartaal op rij. De bedrijvigheid in de transportsector lift mee op het voorzichtige herstel van de economie. Dit blijkt uit de CBS Kwartaalmonitor Transport.

Kwartaalmonitor Groothandel: omzetdaling 2,6 procent

De groothandelsomzet daalde in het derde kwartaal van 2014 met bijna 3 procent. De omzetdaling komt vooral door de gedaalde olieprijs die forse invloed heeft gehad op de omzet van de oliehandelaren, die met 18 procent daalde. Hoewel de omzetdaling groter is dan een kwartaal eerder en de zevende kwartaalkrimp op rij, zijn de groothandelaren toch positief over het vierde kwartaal van 2014. Dit staat in de nieuwe Kwartaalmonitor groothandel van het CBS die vandaag is uitgekomen.