Goede zomer voor hotels en restaurants, omzet en volume cafés vallen terug

In het derde kwartaal van 2014 hebben hotels, restaurants en cafés gezamenlijk 1,2 procent meer omgezet dan in het voorgaande kwartaal. Het volume, het aantal consumpties en overnachtingen, nam met 0,9 procent toe. Dit is het derde kwartaal op rij waarin de horeca goede zaken deed. Hotels en restaurants behaalden meer omzet, de omzet en het volume van cafés daalden. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Kwartaalmonitor bouw derde kwartaal 2014

De omzet van de bouw is in het derde kwartaal met ruim 1,5 procent gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De achteruitgang in de bouw wordt vooral veroorzaakt door de slechte prestaties van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grootste bouwbranche. De grond-, water- en wegenbouw daarentegen weet de omzet dit jaar redelijk op het niveau van vorig jaar te houden. Ondanks de omzetdalingen zijn er ook lichtpuntjes voor de bouw. Aldus het CBS in de vandaag verschenen Kwartaalmonitor bouw derde kwartaal 2014.

Amsterdamse economie herstelt, ICT sector nieuwe succesfactor van de hoofdstad

De economie van de Amsterdamse regio krijgt weer vaart en komt volgend jaar  weer boven de 2% uit. De toenemende verstedelijking levert een stevige bijdrage, maar het bedrijfsleven heeft ook meer potentieel. Terwijl de financiële sector niet langer als groeimotor kan fungeren, lukt het om met ICT-dienstverlening een nieuwe bron van groei aan te boren. Hiermee krijgt de dienstenstad een nieuwe impuls. In combinatie met voorzichtige consumptiegroei en een aanhoudend succesvolle toeristische sector kan de regio een lastige economische fase achter zich laten, al kent de arbeidsmarkt nog uitdagingen. Dit blijkt uit de nieuwe regiovisie Amsterdam van ING Economisch Bureau.

Modebranche en de internationale retailers steeds dominanter in A1-winkelgebieden

In de beste winkelgebieden van Nederland ontstaat een eenvoudiger branchebeeld met vooral mode en beleving, waarbij het kopen meer naar de achtergrond verdwijnt. Door deze gewijzigde winkelsamenstelling, veranderen de zogenaamde A1 gebieden snel van een koopcentrum in brede zin met een compleet aanbod dagelijkse en niet-dagelijkse producten, naar een koopcentrum in enge zin, waar steeds meer van een beperkt aantal producten het nieuwste en allerbeste wordt aangeboden. Bepaalde branches, zoals huishoudelijk en persoonlijke verzorging, verdwijnen uit het straatbeeld ten koste van de steeds dominantere positie van de (internationale) modebranche. Dit schrijft DTZ Zadelhoff in het marktrapport ‘De strijd om de harde A1’.

Ondernemers voorzien vooral groei in 2015

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, is aan het begin van het vierde kwartaal hoger uitgekomen dan in het derde kwartaal. De ondernemers zijn nu een jaar lang positief gestemd en het vertrouwen is in ruim drie jaar niet zo groot geweest als nu. Daarnaast zijn de ondernemers overwegend positief over 2015: ze rekenen komend jaar op meer omzet, export en investeringen. De ondernemers voorzien echter geen groei van de werkgelegenheid. Aldus de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW.