Landelijk overzicht indicatieve normbaten 2014 Bbz

Sinds 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) gewijzigd, als gevolg waarvan de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal zijn genormeerd. Het gemeenteloket heeft onlangs een overzicht gepubliceerd waarin per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2014 is berekend

Landelijk overzicht indicatieve normbaten 2014 Bbz

Sinds 1 januari 2013 is de financieringssystematiek van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) gewijzigd, als gevolg waarvan de baten van gemeenten op verstrekt bedrijfskapitaal zijn genormeerd. Het gemeenteloket heeft onlangs een overzicht gepubliceerd waarin per individuele gemeente het bedrag van de normbaten bedrijfskapitaal voor het jaar 2014 is berekend

Toerismesector groeit dankzij buitenlandse toeristen

De bijdrage van de toerismesector aan het bbp van Nederland is gegroeid van 3,2 procent in 2010 tot 3,6 procent in 2013. Deze groei komt vooral omdat er meer buitenlandse toeristen naar Nederland komen en meer buitenlandse boekingen bij Nederlandse bedrijven worden gedaan. Dit maakt het CBS vandaag bekend.