CBS Kwartaalmonitor industrie

De productie per werkdag en de omzet nemen nog steeds toe in het tweede kwartaal 2014. De groei lijkt wel af te zwakken. De laatste maanden van het kwartaal lieten negatieve cijfers zien en de toenames zijn kleiner dan in het eerste kwartaal. Ook zijn er meer faillissementen uitgesproken dan in het eerste kwartaal, maar het niveau ligt nog onder dat van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

COEN: Groei ondernemersvertrouwen hapert

Het ondernemersvertrouwen van het Nederlandse bedrijfsleven is aan het begin van het derde kwartaal iets afgenomen, maar blijft desondanks positief. Het vertrouwen van het bedrijfsleven is sinds het tweede kwartaal van 2013 gestaag verbeterd. In het tweede kwartaal van dit jaar bereikte het vertrouwen zelfs het hoogste niveau in drie jaar tijd. De kleine afname in het derde kwartaal is het resultaat van zowel positieve als negatieve ontwikkelingen binnen de sectoren. Zo nam in de handel en de industrie het vertrouwen toe, terwijl in de bouw en de horeca het vertrouwen afnam. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Minder starters in eerste helft van het jaar

Het aantal startende bedrijven is in de eerste zes maanden van 2014 met 2% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zowel sectoraal als regionaal zijn er grote verschillen. De verwachting is dat het aantal starters dit jaar lager zal uitvallen ten opzichte van vorig jaar. Niettemin blijft de aanwas van nieuwe bedrijven ook in 2014 op een hoog niveau ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Dit blijkt uit het Kwartaalbericht Starters van de ING.