Binnenlandse transport en logistiek trekt eindelijk aan

Voor herstel was de transport- en logistieksector de afgelopen jaren afhankelijk van internationale logistieke markt. Hier komt verandering in. Terwijl internationaal de groei tijdelijk vertraagt, trekt de binnenlandse vraag na jaren kwakkelen en krimp eindelijk aan. Over heel 2014 komt de volumegroei naar verwachting uit op 1,6% bij een 2% hogere omzet. Dit zorgt voor de broodnodige verbetering van de financiële positie van bedrijven, hoewel zwakke prijsontwikkeling blijft zorgen voor kwetsbaarheid. Logistieke ondernemers zijn daarmee positiever, maar nog niet optimistisch. Aldus ING Economisch Bureau in het laatste Kwartaalbericht Transport & Logistiek.

ABN Amro stelt groeiverwachtingen voor de bouwsector naar boven bij

Door de milde winter en het versnelde herstel van de bouwsector zijn de bouwprognoses aangepast. ABN Amro verwacht dat de bouwproductie in 2014 met 3% zal stijgen en in 2015 met 2%. Alle branches binnen de bouw zullen een positieve groeiontwikkeling laten zien in 2014 en 2015. Ook de aanverwante sectoren zullen van de opleving in de bouw kunnen profiteren.

Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ houdende vrijlating eenmalige bijzondere uitkering veteranen

De Minister van Defensie is medio 2012 gestart met het uitkeren van een eenmalige bijzondere uitkering op grond van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (hierna: Baaim) en het Besluit bijzondere militaire pensioenen (hierna: Bbmp). Op grond van deze besluiten is voorzien in een eenmalige bijzondere uitkering aan veteranen bij wie ten gevolge van de inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. De eenmalige bijzondere uitkering geldt als erkenning van hetgeen de militair is overkomen en tevens als een manier om (deels) compensatie te bieden voor schade en letsel (ereschuld). Ongeveer 2.500 personen krijgen recht op de eenmalige uitkering, die minimaal € 6.250 en maximaal € 125.000 kan bedragen.