informatio.nl

antoinne sterk (aggregated)

Month: June 2014 Page 1 of 2

De sousafoon, ook wel ringbas genoemd, is een soort tuba

De sousafoon, ook wel ringbas genoemd, is een soort tuba - 20140621-SLT-A99V-DSC04643

Wijziging van bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ

In de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) zijn de netto bedragen opgenomen waaraan de op grond van artikel 5 van de IOAW en IOAZ door de minister vast te stellen grondslagen netto gelijk dienen te zijn. De genoemde bedragen dienen te worden aangepast met ingang van de dag waarop het netto minimumloon en het netto minimumjeugdloon wijzigen, zonder de daarin begrepen aanspraak op vakantietoeslag. Aangezien met ingang van 1 juli 2014 het bruto minimumloon met 0,65% wordt verhoogd, dienen de in de IOAW en de IOAZ genoemde netto bedragen eveneens te worden aangepast.

Weidevogelreservaat Eemland (Rietgors, Emberiza schoeniclus)

Weidevogelreservaat Eemland (Rietgors, Emberiza schoeniclus) - 20140525-SLT-A99V-DSC04510

Wijziging beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat

Bij besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu (d.d. 10 juni 2014) is de beleidsregel Regeling nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat 1999 gewijzigd. Dit in verband met een nadere invulling van het normaal maatschappelijk risico en normaal ondernemersrisico.

IMK Helpdesk Normenlijsten

In deze IMK Helpdesk normenlijsten hebben wij voor geregistreerde gebruikers een samenvatting vastgelegd van de meest voorkomende normen op het gebied van de Wet werk en Bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén