informatio.nl

antoinne sterk (aggregated)

Month: May 2014

Liggende man – Tom Claassen (Westende, Beaufort02)

Liggende man - Tom Claassen (Westende, Beaufort02) - 20060620_305

Nieuwe verdeling bijstand- en re-integratiebudgetten gemeenten

Budgetten voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies voor gemeenten zullen na de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015 verdeeld worden volgens een model waarmee de noodzakelijke kosten beter kunnen worden ingeschat. Ook voor de verdeling van het zogeheten participatiebudget onder gemeenten is een nieuw model ontwikkeld. Dit schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Oudste telescoop gevonden in Delft

1608: Spinola stelde tot zijn schrik vast: “vanaf nu zal ik niet meer veilig zijn”.
Spanje verloor uiteindelijk de oorlog…

Video:

Audio:

Tekst:
“Oudste telescoop leek op kogelhuls”, lees hier verder

Werkwijzer Dienstverlening voor zelfstandigen met schulden inrichten

Zelfstandigen komen steeds vaker in de problemen door schulden. Daarom bedenken gemeenten creatieve oplossingen om hen ondersteuning te bieden. En ze proberen schulden te voorkomen of op te lossen voordat ze escaleren. Het Bbz is een belangrijk instrument voor de dienstverlening aan zelfstandigen, maar ook bij de afdelingen schuldhulpverlening en economische zaken zijn oplossingen bedacht. Deze werkwijzer helpt beleidsmakers en uitvoerders bij alle gemeentelijke afdelingen om samen effectieve dienstverlening voor zelfstandigen met schulden in te richten.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén