Nieuwe modelverordening Winkeltijdenwet

Op 1 juli treedt mogelijk de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking. De voorgenomen wijziging heeft gevolgen voor onder andere enkele vrijstellingen die nu nog op landelijk niveau zijn geregeld. Het betreft vrijstellingen voor onder meer snackbars, ijscomannen, videotheken, (bloemen)winkels bij begraafplaatsen … Lees verder

Afwijking landelijke norm Bbz in beeld

Eind vorig jaar is het overzicht van de voorlopige of indicatieve normbaten in 2013 door het Gemeenteloket verspreid. In dit excel-bestand werden per gemeente indicatief de normbaten bedrijfskapitaal Bbz voor het jaar 2013 weergegeven. Soms zegt een plaatje echter meer … Lees verder