informatio.nl

antoinne sterk (aggregated)

Month: October 2012 Page 1 of 5

Detailhandel non-food: Zwakke economie en online groei zetten winkels klem

De detailhandel non-food hoeft voorlopig niet te rekenen op enig herstel. De zwakke economie, resulterend in dalende koopkracht en een laag consumentenvertrouwen, leidt tot krimpende bestedingen. Daarnaast blijft het succesvolle online kanaal omzet wegtrekken uit de winkelstraat. Non-food retail lijkt … Lees verder

Buitenlandse gast beperkt krimp in horeca

De horeca is op korte termijn nog niet uit het dal. Het ING Economisch Bureau verwacht een volume daling van 1% in 2013. Het consumentenvertrouwen lijkt over zijn dieptepunt heen, maar nog steeds staan de consument lastenverzwaringen te wachten. Zo … Lees verder

Brief minister over structurele kostenbeheersing van de regeling Borgstelling MKB-kredieten

In de kamerbrief van 31 mei jl. heeft de Minister aangegeven dat onderzocht zal worden of er maatregelen genomen kunnen worden die de BMKB op termijn kostendekkender maken. Dit om zo de verliezen op de regeling te beperken. In deze brief … Lees verder

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2012, nr. R&P/AV/2012/15154, tot wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met gedeeltelijke normering vergoeding Bbz

Vandaag is de gewijzigde Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de Staatscourant (Nr. 21795) gepubliceerd. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.  Artikel 1, onderdeel h, komt te luiden: “de ten laste … Lees verder

Arboverplichtingen voor zzp’ers

Aan welke verplichtingen in de Arbowet moet een zelfstandige zonder personeel houden? De vernieuwde brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ van de Inspectie SZW vertelt meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zzp’ers en geeft informatie over de geldende bepalingen uit de … Lees verder

Page 1 of 5

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén