Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2012, nr. R&P/AV/2012/15154, tot wijziging van de Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in verband met gedeeltelijke normering vergoeding Bbz

Vandaag is de gewijzigde Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de Staatscourant (Nr. 21795) gepubliceerd. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.  Artikel 1, onderdeel h, komt te luiden: “de ten laste … Lees verder

Arboverplichtingen voor zzp’ers

Aan welke verplichtingen in de Arbowet moet een zelfstandige zonder personeel houden? De vernieuwde brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet’ van de Inspectie SZW vertelt meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zzp’ers en geeft informatie over de geldende bepalingen uit de … Lees verder