Verzamelbrief aan gemeenten 2018-1

5. Vaststelling macronorm baten kapitaalverstrekking Bbz voor het jaar 2018

Met ingang van het jaar 2013 zijn de baten bijstand bedrijfskapitaal genormeerd op basis van een landelijk gemiddelde. Dit landelijke gemiddelde, de macronorm, is vastgesteld aan de hand van de som van de baten in verband met de bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal van alle…

In 10 jaar 28 duizend bedrijven met personeel failliet

In totaal gingen tussen 2007 en 2017 bijna 50 duizend bedrijven op de fles, waarvan er dus bijna 28 duizend mensen in dienst hadden. Sommige bedrijven bestonden uit meerdere bedrijfsonderdelen die allemaal failliet gingen, waardoor het aantal uitgesproken faillissementen met bijna 67 duizend hoger ligt. De dieptepunten lagen in de crisisjaren 2009 en 2013. In beide jaren raakten ongeveer 60 duizend…

Wijziging macronorm voor de baten bedrijfskapitaal Bbz

Met de invoering van de normbatenregeling in 2013 is beoogd een (extra) financiële prikkel in te bouwen met als doel:

         1.  Een beter kredietbeheer door gemeenten

         2.  Meer selectiviteit bij het verstrekken van leningen.

Inmiddels is uit onderzoek bij gemeenten gebleken dat de normbatenregeling hierop maar beperkt invloed heeft. Voor de Staatssecretaris van…