Zelfstandigen profiteren eerder en sterker van de economische groei

Economische groei en krapte arbeidsmarkt stuwen beloningen

Nu de economische groei aanhoudt, wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. Zo loopt het aandeel bedrijven dat personeelstekorten als belemmering ziet op. Bovendien is het aantal werklozen dat per vacature beschikbaar is gedaald van ruim zeven in 2014 naar minder dan twee. De krapte zorgt voor sterke groei van de beloningen,…

Recordaantal starters in eerste halfjaar 2018, relatief veel ondernemingen stoppen

Het aantal zzp’ers (inclusief parttimers) neemt met 85.021 toe. Daartegenover staan ook 47.865 stoppende zzp’ers (inclusief parttimers). Het mkb blijft in absolute aantallen vrijwel gelijk. Per saldo neemt het aantal ondernemingen in Nederland in het eerste halfjaar met 2,2% toe tot een recordaantal van 1.858.628 ondernemingen. Dit halfjaarlijkse groeipercentage van het aantal ondernemingen is niet…

MKB-actieplan: 200 miljoen euro voor het MKB

Staatssecretaris Keijzer: “De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. De kapster in Pijnacker, de Tech Startup uit Zwolle en het architectenbureau in Delft, lopen tegen uiteenlopende dingen aan: hoe kom ik aan goed personeel? Hoe kom ik aan financiering?…