All posts by antoinne at imk.nl

Minder starters in 2015

In het eerste kwartaal 2015 waren er 6% minder starters ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Alleen in de bouw en industrie nam het aantal starters toe, in de overige sectoren was sprake van een daling. In Groningen en Overijssel was de daling van het aantal starters met 13% het grootst. De verwachting is dat het aantal starters dit jaar afneemt. Het aantrekken van de arbeidsmarkt vermindert de noodzaak tot gedwongen ondernemerschap. Dit blijkt uit het laatst Kwartaalbericht Starters van de ING.

Voorlopige budgetten 2015 bekend gemaakt

Naar aanleiding van de wens vanuit gemeenten om eerder meer duidelijkheid te krijgen over het budget heeft SZW ervoor gekozen het publicatiemoment te vervroegen. Hierdoor is er bij de bepaling van het nader voorlopige macrobudget nog geen rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkeling en de effecten van de Voorjaarsnota. Uiterlijk 1 oktober worden de definitieve budgetten voor 2015 bekend gemaakt.

Optimisme mkb neemt toe

Het optimisme onder ondernemers in het mkb neemt toe, aldus de ING OndernemersIndex, een periodiek onderzoek onder 1200 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn met name positief over het ondernemersklimaat en de financiële positie van het bedrijf. In Utrecht en Drenthe zijn ondernemers het meest positief.  De index staat nu op 111 punten, de hoogste stand in vijf jaar. Ondernemers van middelgrote bedrijven (ten minste 50 werknemers) zijn positiever dan kleine ondernemers (<50 werknemers) en zzp’ers.