All posts by antoinne at imk.nl

Vraag en Antwoord – Ioaz

IMK beschikt over vele ons eerder gestelde vragen plus antwoorden. Deze overzichten zijn voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk beschikbaar. In de vraag en antwoord Ioaz ondermeer aandacht voor: negatief vermogen en negatief inkomen, leeftijd en moment van indienen aanvraag, urencriterium, zelfstandigenaftrek, verpachten, vruchtgebruik, goodwill, koopsompolissen, afkopen pensioen en het waarderen van grond, bedrijfsgebouwen en woningen.

Vraag en Antwoord – Bbz 2004

IMK beschikt over vele ons eerder gestelde vragen plus antwoorden. Deze overzichten zijn voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk beschikbaar. In deze vraag en antwoorden rondom Bbz 2004 is ondermeer aandacht voor thema's als: doelgroep, jaarnorm, voorliggende voorzieningen, wettelijke vereisten, rechthebbenden, inkomen, vermogen, bedrag om niet, definitieve vaststelling, rentedragende geldlening, borgtocht, rentereductie, de oudere en beëindigende zelfstandige, schippers, samenwerkingsverbanden, uitstel, schuldregeling en aflossingscapaciteit.

Aantal starters stijgt met 5% in derde kwartaal

Na twee kwartalen van daling is het aantal starters in het derde kwartaal met vijf procent toegenomen. Hierdoor is het aantal starters over de eerste drie kwartalen nu gelijk aan dat van de eerste drie kwartalen vorig jaar. In de bouw, industrie, zorg en onderwijs nam het aantal starters toe, terwijl de grootste daling zich voor deed in de transport & logistiek. ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2015 ongeveer gelijk zal zijn aan 2014. Voor 2016 wordt een daling van het aantal starters verwacht.

Krachtige werkgelegenheidsgroei in MKB in 2015 en 2016

Het aantal werkenden in het MKB zal dit jaar met bijna 50.000 krachtig toenemen. Van dit aantal zijn 35.000  werknemers en 15.000 zelfstandigen. De groei van de werkgelegenheid in het grootbedrijf blijft dit jaar beperkt tot ongeveer 12.000 werkenden. Een sterke afzetgroei van 3% is de motor achter de krachtige werkgelegenheidsgroei. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het MKB tot ruim 64.000 werkenden, waarbij de afzet van het MKB verder toeneemt met 3%. Dit blijkt uit recente prognoses van onderzoeksbureau Panteia, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Economie Midden-Brabant groeit met 2,6%

Midden-Brabant kent in 2015 een bovengemiddelde groei van 2,6%. De regio presteert, net als de andere Brabantse regio’s, beter dan landelijk. Het regionale bedrijfsleven is sterk in de productie en distributie van consumentengodederen. Dat (Europese) consumenten weer meer besteden pakt dan ook gunstig uit voor de economie in Midden-Brabant. Verder profiteert de regio van de bedrijvigheid in snelgroeiende bedrijfstakken als e-commerce en elektrische auto’s. Dit meldt het ING Economisch Bureau in de vandaag verschenen regiovisie.