Zelfstandige verdient gemiddeld 38 duizend euro

Het persoonlijk inkomen van zelfstandigen was in 2014 gemiddeld 38 duizend euro per jaar. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zaten daar net onder met 34 duizend euro. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) verdienden gemiddeld meer met 51 duizend euro. De topverdieners onder zelfstandigen zijn de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met 67 duizend euro. Dat maakt CBS bekend.

Vraag en Antwoord – Bbz 2004

De in deze lijst opgenomen vragen en antwoorden kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij de advisering en toepassing van het Bbz 2004. De vragen en antwoorden moeten worden gezien als een nadere uitleg of interpretatie van regelgeving, veelal voortgekomen uit praktijksituaties. Er is dus geen sprake van 'aanvullende regelgeving', hetgeen inhoudt dat er in de uitvoerings- of adviespraktijk niet…

Vraag en Antwoord – Ioaz

De in deze lijst opgenomen vragen en antwoorden kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij de advisering en toepassing van het Ioaz. De vragen en antwoorden moeten worden gezien als een nadere uitleg of interpretatie van regelgeving, veelal voortgekomen uit praktijksituaties. Er is dus geen sprake van 'aanvullende regelgeving', hetgeen inhoudt dat er in de uitvoerings- of adviespraktijk niet naar…

Vraag en Antwoord – Ioaz

IMK beschikt over vele ons eerder gestelde vragen plus antwoorden. Deze overzichten zijn voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk beschikbaar. In de vraag en antwoord Ioaz ondermeer aandacht voor: negatief vermogen en negatief inkomen, leeftijd en moment van indienen aanvraag, urencriterium, zelfstandigenaftrek, verpachten, vruchtgebruik, goodwill, koopsompolissen, afkopen pensioen en het waarderen van grond, bedrijfsgebouwen en woningen.

Vraag en Antwoord – Bbz 2004

IMK beschikt over vele ons eerder gestelde vragen plus antwoorden. Deze overzichten zijn voor geregistreerde gebruikers van de IMK Helpdesk beschikbaar. In deze vraag en antwoorden rondom Bbz 2004 is ondermeer aandacht voor thema's als: doelgroep, jaarnorm, voorliggende voorzieningen, wettelijke vereisten, rechthebbenden, inkomen, vermogen, bedrag om niet, definitieve vaststelling, rentedragende geldlening, borgtocht, rentereductie, de oudere en beëindigende zelfstandige, schippers, samenwerkingsverbanden, uitstel, schuldregeling en aflossingscapaciteit.