Omzetkengetallen Detailhandel periode 2013 t/m 2015

In opdracht van StiDEM (Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij) heeft Panteia onderzoek gedaan naar ruimtelijke- economische omzetkengetallen binnen de detailhandel. De kengetallen geven inzicht in het functioneren van de winkels en de (nieuwe) distributie mogelijkheden van het winkelaanbod. Ook zijn ze bedoeld om de ruimtelijk- economische effecten in kaart te brengen. Er zijn nu omzetkengetallen berekend voor de periode 2013

Continue Reading…

Factsheets sectoren

In de nieuwe Factsheets sectoren zet het ING Economisch Bureau voor 28 bedrijfssectoren de belangrijkste feiten en cijfers op een rij. De factsheets geven antwoord op vragen als: Hoe verhoudt de productiegroei in de sector zich tot het landelijke gemiddelde? Wat is het belang van de sector in de Nederlandse economie en wat zijn de gemiddelde ratio’s als

Continue Reading…

antoinne sterk (aggregated)