Binnenlandse transport en logistiek trekt eindelijk aan

Voor herstel was de transport- en logistieksector de afgelopen jaren afhankelijk van internationale logistieke markt. Hier komt verandering in. Terwijl internationaal de groei tijdelijk vertraagt, trekt de binnenlandse vraag na jaren kwakkelen en krimp eindelijk aan. Over heel 2014 komt de volumegroei naar verwachting uit op 1,6% bij een 2% hogere omzet. Dit zorgt voor de broodnodige verbetering van de financiële positie van bedrijven, hoewel zwakke prijsontwikkeling blijft zorgen voor kwetsbaarheid. Logistieke ondernemers zijn daarmee positiever, maar nog niet optimistisch. Aldus ING Economisch Bureau in het laatste Kwartaalbericht Transport & Logistiek.

Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ houdende vrijlating eenmalige bijzondere uitkering veteranen

De Minister van Defensie is medio 2012 gestart met het uitkeren van een eenmalige bijzondere uitkering op grond van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (hierna: Baaim) en het Besluit bijzondere militaire pensioenen (hierna: Bbmp). Op grond van deze besluiten is voorzien in een eenmalige bijzondere uitkering aan veteranen bij wie ten gevolge van de inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. De eenmalige bijzondere uitkering geldt als erkenning van hetgeen de militair is overkomen en tevens als een manier om (deels) compensatie te bieden voor schade en letsel (ereschuld). Ongeveer 2.500 personen krijgen recht op de eenmalige uitkering, die minimaal € 6.250 en maximaal € 125.000 kan bedragen.

Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) geeft inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), alsmede in het aantal personen met die uitkeringen.

Toename starters vooral in gezondheid en welzijn

In het 1e halfjaar van 2014 zijn er 92.991 nieuwe vestigingen (inclusief nevenvestigingen) geregistreerd tegenover 94.172 in 2013, een afname van zo’n 1.181 bedrijven. Het aantal gestarte ondernemers is in het eerste halfjaar toegenomen met 1,5%.

Het aandeel failliet verklaarde ondernemingen is in de 1e helft van 2014 met 20% afgenomen ten opzichte van datzelfde kwartaal in 2013. Deze ontwikkelingen wijzen op een positieve ontwikkeling van de economie.

Vooral de sectoren gezondheid en welzijn laten in de afgelopen maanden een toename van het aantal starters zien. Veel van hen zijn zzp-er. In 2013 waren voornamelijk de sectoren cultuur en recreatie populair bij starters. De mkb-ondernemer die start in de horeca kiest vooral voor een restaurant of cafetaria.