Startersgolf in stagnerende zorgmarkt

Ontslagen zorgwerknemers beginnen massaal als eenpitter. Dit meldt het ING Economisch Bureau in de Update Gezondheidszorg.

Als gevolg van grote stelselherzieningen neemt de dynamiek in de zorg sterk toe. Het aantal opheffingen van zorgorganisaties lag in 2013 anderhalf keer zo hoog als in 2012. Tegelijkertijd is het aantal startende zelfstandige zorgaanbieders bijna verdubbeld met in totaal meer dan 15.000 nieuwe toetreders. De laatste groep bestaat vooral uit eenpitters die na ontslag voor zichzelf zijn begonnen. Dit verklaart de paradox van een startersgolf in een stagnerende markt. De groei is in aantallen het sterkst bij de paramedische praktijken en overige eerstelijns aanbieders. Procentueel gezien is de toename het sterkst in de thuiszorg en maatschappelijke dienstverlening aan ouderen en gehandicapten.

Binnenlandse transport en logistiek trekt eindelijk aan

Voor herstel was de transport- en logistieksector de afgelopen jaren afhankelijk van internationale logistieke markt. Hier komt verandering in. Terwijl internationaal de groei tijdelijk vertraagt, trekt de binnenlandse vraag na jaren kwakkelen en krimp eindelijk aan. Over heel 2014 komt de volumegroei naar verwachting uit op 1,6% bij een 2% hogere omzet. Dit zorgt voor de broodnodige verbetering van de financiële positie van bedrijven, hoewel zwakke prijsontwikkeling blijft zorgen voor kwetsbaarheid. Logistieke ondernemers zijn daarmee positiever, maar nog niet optimistisch. Aldus ING Economisch Bureau in het laatste Kwartaalbericht Transport & Logistiek.

Wijziging van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ houdende vrijlating eenmalige bijzondere uitkering veteranen

De Minister van Defensie is medio 2012 gestart met het uitkeren van een eenmalige bijzondere uitkering op grond van het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen (hierna: Baaim) en het Besluit bijzondere militaire pensioenen (hierna: Bbmp). Op grond van deze besluiten is voorzien in een eenmalige bijzondere uitkering aan veteranen bij wie ten gevolge van de inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit met dienstverband is vastgesteld. De eenmalige bijzondere uitkering geldt als erkenning van hetgeen de militair is overkomen en tevens als een manier om (deels) compensatie te bieden voor schade en letsel (ereschuld). Ongeveer 2.500 personen krijgen recht op de eenmalige uitkering, die minimaal € 6.250 en maximaal € 125.000 kan bedragen.

Aanpassing van de Regeling statistiek WWB, IOAW en IOAZ 2013

De Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) geeft inzicht in ontwikkelingen met betrekking tot het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de Wet werk en bijstand (WWB), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), alsmede in het aantal personen met die uitkeringen.

antoinne sterk, aggregated