Optimisme mkb neemt toe

Het optimisme onder ondernemers in het mkb neemt toe, aldus de ING OndernemersIndex, een periodiek onderzoek onder 1200 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn met name positief over het ondernemersklimaat en de financiële positie van het bedrijf. In Utrecht en Drenthe zijn ondernemers het meest positief.  De index staat nu op 111 punten, de hoogste stand in vijf jaar. Ondernemers van middelgrote bedrijven (ten minste 50 werknemers) zijn positiever dan kleine ondernemers (<50 werknemers) en zzp’ers.

Pensioenregeling voor zzp’ers in de bijstand, wetsvoorstel naar RvS

Zzp’ers met een gemiddeld pensioen hoeven hun pensioen niet op te eten als zij een beroep doen op de bijstand. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat, net zoals voor werknemers, het opgebouwde pensioen beschermd is voor de vermogenstoets.Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2016 ingaat. Gemeenten zijn eind vorig jaar verzocht om al in 2015 hiermee rekening te houden. Daarvoor is €41 miljoen vrijgemaakt.

Economie provincie Utrecht komt op stoom

De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. ING Economisch Bureau verwacht dat de economie in 2015 en 2016 met meer dan 2% groeit. De werkloosheid loopt echter maar langzaam terug, maar bevindt zich in Utrecht op een relatief laag niveau. Herstel op de woningmarkt gaat verder. Utrecht is vanwege de innovatiekracht bovendien goed gepositioneerd om mee te gaan in een snel veranderende economie.